[1]
Rimkutė A., “ŽVILGSNIS Į POLITINĘ FILOSOFIJĄ IŠ VILNIAUS”, PRB, vol. 68, pp. 184-188, Jan. 2005.