[1]
Kalenda Česlovas, “EKOLOGINĖ ETIKA: KILMĖ, PRINCIPAI, TAIKYMAS”, PRB, vol. 68, pp. 135-147, Jan. 2005.