[1]
Kalenda Česlovas, “On Kristina Rickevičiūtė”, PRB, vol. 63, pp. 150-151, Jan. 2003.