[1]
Barzdaitis J., “XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie gnoseologines religijos ištakas”, PRB, vol. 1, pp. 25-52, Sep. 1960.