[1]
Lazutka V., “Žmonių santykių susvetimėjimas klasinės visuomenės sąlygomis ir jo atsispindėjimas religiniuose vaizdiniuose”, PRB, vol. 3, pp. 23-34, Sep. 1963.