[1]
Barzdaitis J., “XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie ankstyvąsias religinių tikėjimų formas”, PRB, vol. 3, pp. 125-138, Sep. 1963.