[1]
Škliarskaitė F., “Kai kurie dialektinio materializmo klausimai V. Kapsuko raštuose”, PRB, vol. 3, pp. 139-154, Sep. 1963.