[1]
Skersytė J., “Dėl formaliosios logikos vaidmens pažinimo procese”, PRB, vol. 6, pp. 17-27, Sep. 1965.