[1]
Repšys J., “Kai kurie metodologiniai asmenybės ir visuomenės santykio klausimai”, PRB, vol. 6, pp. 53-68, Sep. 2014.