[1]
Drulytė S., “Marksistinis-lenininis visuomenės ir asmenybės supratimas”, PRB, vol. 7, pp. 73-84, Oct. 2014.