[1]
Žičkytė-Barysienė R., “Apie estetinį poreikį”, PRB, vol. 8, pp. 61-68, Sep. 1968.