Šerpytytė R. “NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?”. Problemos, Vol. 81, Jan. 2012, pp. 7-16, doi:10.15388/Problemos.2012.0.1295.