Plėšnys A. “POZITYVŲ PROTĄ PAVARČIUS: PASTABOS PARAŠTĖSE”. Problemos, Vol. 79, Jan. 2011, pp. 185-92, doi:10.15388/Problemos.2011.0.1316.