Šerpytytė R. “NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA”. Problemos, Vol. 77, Jan. 2010, pp. 7-14, doi:10.15388/Problemos.2010.0.1906.