Šliogeris A. “TRAGIŠKASIS HEROJUS IR LIETUVIŠKOJI JO ATMAINA (NEOLITINĖ A. MACEINOS APOLOGIJA SU PALEOLITINE TRAGIŠKOJO GESTO PROLOGIJA)”. Problemos, Vol. 74, Jan. 2008, pp. 48-64, doi:10.15388/Problemos.2008.0.1997.