Kalenda Česlovas. “HOMEOSTAZĖ KAIP EKOSISTEMOS DĖSNIS IR MORALINIS ŽMOGAUS APSISPRENDIMAS”. Problemos, Vol. 71, Jan. 2007, pp. 134-40, doi:10.15388/Problemos.2007..2531.