Rostovskytė A. “HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE”. Problemos, Vol. 85, Jan. 2013, pp. 67-78, doi:10.15388/Problemos.2014.0.2921.