Kalenda Česlovas. “ETINĖ REFLEKSIJA APLINKOS EKOLOGINĖS TRANSFORMACIJOS SĄLYGOMIS”. Problemos, Vol. 70, Jan. 2006, pp. 70-79, doi:10.15388/Problemos.2006..4043.