Barevičiūtė J. K. “GLOBALUMO IR LOKALUMO PROBLEMA FILOSOFINIO MÀSTYMO PERSPEKTYVOJE”. Problemos, Vol. 69, Jan. 2006, pp. 192-00, doi:10.15388/Problemos.2006..4044.