Ousmanova A. “Klastotė Ant Kortos: Semiotika Ir autentiškumo Problema”. Problemos, Vol. 66, no. 1, Sept. 2004, pp. 80-101, doi:10.15388/Problemos.2004.66.7247.