Škliarskaitė F. “Kai Kurie Dialektinio Materializmo Klausimai V. Kapsuko raštuose”. Problemos, Vol. 3, Sept. 1963, pp. 139-54, doi:10.15388/Problemos.1963.3.7277.