Škliarskaitė, Feiga. “Kai Kurie Dialektinio Materializmo Klausimai V. Kapsuko raštuose”. Problemos 30 (September 29, 1963): 139-154. Accessed December 2, 2021. https://www.journals.vu.lt/problemos/article/view/7277.