[1]
Meilutytė-Lukauskienė D., Akstinas V. and Kriaučiūnienė J. 2020. Features and Causes of Catastrophic Floods in the Nemunas River Basin. Vilnius University Proceedings. 10, (May 2020), 32. DOI:https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.24.