Meilutytė-Lukauskienė D., Akstinas V., & Kriaučiūnienė J. (2020). Features and Causes of Catastrophic Floods in the Nemunas River Basin. Vilnius University Proceedings, 10, 32. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.24