Meilutytė-Lukauskienė Diana, Vytautas Akstinas, and Jūratė Kriaučiūnienė. 2020. “Features and Causes of Catastrophic Floods in the Nemunas River Basin”. Vilnius University Proceedings 10 (May), 32. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.24.