Taminskas, Julius, Vidas Mikulėnas, Simonas Danielius, Jonas Satkūnas, and Vytautas Minkevičius. 2020. “Karst Denudation Intensity and Climate Change – Case of Lithuania”. Vilnius University Proceedings 10 (May), 38. https://doi.org/10.15388/Klimatokaita.2020.30.