Meilutytė-Lukauskienė D., Akstinas V. and Kriaučiūnienė J. (2020) “Features and Causes of Catastrophic Floods in the Nemunas River Basin”, Vilnius University Proceedings, 100, p. 32. doi: 10.15388/Klimatokaita.2020.24.