Meilutytė-Lukauskienė D., Akstinas V., and Kriaučiūnienė J. “Features and Causes of Catastrophic Floods in the Nemunas River Basin”. Vilnius University Proceedings, Vol. 10, May 2020, p. 32, doi:10.15388/Klimatokaita.2020.24.