SPALVOS ĮTAKA REKLAMOS POVEIKIUI
Articles
Juvencijus Lapė
Lina Masiliūnaitė
Published 2001-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2001..4418
PDF

How to Cite

Lapė J. and Masiliūnaitė L. (2001) “SPALVOS ĮTAKA REKLAMOS POVEIKIUI”, Psichologija, 230, pp. 79-87. doi: 10.15388/Psichol.2001. 4418.

Abstract

Straipsnyje pateikiami eksperimentinio tyrimo - kokia reklaminio skelbimo teksto spalvos įtaka patraukti dėmesį, suvokti tekstą ir jį įsiminti rezultatai.
Tyrimo rezultatai patvirtino hipotezę, kad reklaminio teksto spalva turi įtakos patraukti tiriamųjų dėmesį, suvokti tekstą ir jį įsiminti. Didžiausią įtaką turi raudona spalva, nedaug mažesnę - žalia ir beveik perpus mažesnę - mėlyna. Nors raudonos spalvos įtaka patraukti dėmesį šiek tiek didesnė negu žalios, bet tekstas, parašytas žalia spalva, tiriamųjų plačiau ir išsamiau cituojamas. Tai rodo, kad žalia spalva rašytas tekstas yra atidžiau ir noriau skaitomas.

THE INFLUENCE OF COLOUR ON THE EFFECT OF ADVERTISING  INFORMATION 
Juvencijus Lapė, Lina Masiliūnaitė

Summary
The article offers the results of an experimental investigation into the influence of an advertising text of a notice on the turning of attention, the perception and the memorising of the text.
The results of the investigation corroborate the hypothesis that the colour of advertising text influences the turning of attention, the perception and the memorising of the text. The red colour produces the greatest influence. The influence of the green colour is a little less significant. However the influence produced by the blue colour is two times weaker than the one made by the red colour. Though the red colour attracts attention better, subjects quote the text written in green more exhaustively. This indicates that the text written in green is read more attentively and willingly.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy