SOCIALINIO VAIZDINIO APIE PROTIŠKAI NEĮGALAUS ASMENS EMOCINIUS IŠGYVENIMUS YPATUMAI
Articles
Irena Gailienė
Jonas Ruškus
Published 2000-01-01
https://doi.org/10.15388/psi.22.4427
PDF

How to Cite

Gailienė I. and Ruškus J. (2000) “SOCIALINIO VAIZDINIO APIE PROTIŠKAI NEĮGALAUS ASMENS EMOCINIUS IŠGYVENIMUS YPATUMAI”, Psichologija, 220, pp. 37-53. doi: 10.15388/psi.22.4427.

Abstract

Straipsnyje, remiantis sociologinės apklausos rezultatais (N = 241), analizuojamas socialinis vaizdinys apie protinės negalės žmogaus emocinius išgyvenimus. Šis vaizdinys lyginamas su vaizdiniu apie sveiko žmogaus emocinius išgyvenimus. Struktūriniu požiūriu vertinant, abu socialiniai vaizdiniai apie emocinius išgyvenimus susideda iš analogiškų, liūdesio-kančios, neapykantos, atsakomybės bei palaimos komponentų. Tačiau neįgaliojo emocinių išgyvenimų vaizdinyje nėra bazinių emocijų bloko, priešingai nei sveikojo. Protinės negalės žmogui labiau priskiriami liūdesio, kančios ir sielvarto išgyvenimai, tačiau mažiau gilūs, intensyvūs nei sveikojo. Dažniau su neįgaliaisiais kontaktuojantys individai kritiškiau vertina jų emocinio pasaulio kokybę. Šių vertinimų pagrindu konstruojasi savitas socialinis diskursas. Tyrimo rezultatai atskleidžia socialinio vaizdinio, kaip latentinio psichosocialinio neįgaliųjų ugdymo ir socialinės integracijos veiksnio, vaidmenį.

PECULIARITIES OF THE SOCIAL REPRESENTATION OF EMOTIONS AND FEELINGS OF MENTALLY HANDICAPPED PERSON
Irena Gailienė, Jonas Ruškus

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy