[1]
PoŇ°kus M.S. 2016. Using social norms to encourage sustainable behaviour: A meta-analysis. Psichologija. 53, (Jul. 2016), 44-58. DOI:https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10031.