(1)
Jusienė R.; Raižienė S. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCIJŲ IR ELGESIO SUNKUMŲ VERTINIMAS CBCL / 1½-5 IR C-TRF DIAGNOSTIKOS KRITERIJAIS (DSM) PAGRĮSTOMIS SKALĖMIS. PSY 2006, 34, roma-jusiene.