(1)
Žukauskienė R.; Barkauskienė R. Psychometric Properties of the Lithuanian Version of The NEO PI-R. PSY 2006, 33, 7-21.