PoŇ°kus M. S. (2016). Using social norms to encourage sustainable behaviour: A meta-analysis. Psichologija, 53, 44-58. https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10031