Jusienė R., & Raižienė S. (2006). IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCIJŲ IR ELGESIO SUNKUMŲ VERTINIMAS CBCL / 1½-5 IR C-TRF DIAGNOSTIKOS KRITERIJAIS (DSM) PAGRĮSTOMIS SKALĖMIS. Psichologija, 34, roma-jusiene. https://doi.org/10.15388/Psichol.2006.4285