Laugalys F., & Bagdonas A. (2003). Ergonomical analysis of partially digitized sound-recording studio. Psichologija, 27, 88-94. https://doi.org/10.15388/Psichol.2003.4372