[1]
Jusienė R. and Raižienė S., “IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ EMOCIJŲ IR ELGESIO SUNKUMŲ VERTINIMAS CBCL / 1½-5 IR C-TRF DIAGNOSTIKOS KRITERIJAIS (DSM) PAGRĮSTOMIS SKALĖMIS”, PSY, vol. 34, pp. roma-jusiene, Jan. 2006.