PIRMOSIOS ŠV. AUGUSTINO DE DOCTRINA CHRISTIANA INTERPRETACIJOS: POSIDIJUS, EUGIPIJUS, KASIODORAS
Kultūros istorija
Darius ALEKNA
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2006.0.2807
PDF

How to Cite

ALEKNA D. (2006) “PIRMOSIOS ŠV. AUGUSTINO DE DOCTRINA CHRISTIANA INTERPRETACIJOS: POSIDIJUS, EUGIPIJUS, KASIODORAS”, Religija ir kultūra, 30, pp. 37-45. doi: 10.15388/Relig.2006.0.2807.

Abstract

Senovės autorius skaitė senovės skaitytojai. Pirmosios mums išlikusios žinios apie šv. Augustino įtakingo traktato De doctrina christiana skaitytojus ir interpretacijas siekia VI a. vidurį, kai šiam veikalui jau per 150 metų. Straipsnyje aptariami Eugipijaus ir Kasiodoro interpretacijos ypatumai: abu jie šį Augustino veikalą skaitė ieškodami atsakymų į savo meto ir savo aplinkos klausimus.
Pagrindiniai žodžiai: Augustinas, Eugipijus, Kasiodoras, De doctrina christiana, interpretacijos.

lES PREMIèrs interpretations du de doctrina christiana de s. augustin: possidius, eugippius, cassiodore
Darius Alekna

Résumé
Les auteurs anciens étaient lus par les lecteurs anciens. Les premières informations sur les lec­teurs du célèbre traité d’Augustin De doctrina christiana et sur leurs interprétations de cet ouvrage proviennent du milieu du VIe siècle. L’article porte sur les interprétations qu’on peut discerner chez Eugippius et Cassiodore : les deux auteurs ont lu le traité d’Augustin pour y chercher les réponses aux questions, soulevées par leur époque, postérieure d’un siècle et demi par rapport à celle de l’ouvrage d’Augustin, et par leur entourage monastique.
Mot-klef: Augustin, Eugippius, Cassiodo­re, De doctrina Christiana, interprétations.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy