(1)
Šerpytytė R. NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS. RAC 2009, 6, 53-68.