(1)
Duoblienė L. KRITINĖ TARPTIKYBINĖ PEDAGOGIKA: PRO IR CONTRA. RAC 2008, 5, 98-108.