Šerpytytė R. (2009). NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS. Religija Ir kultūra, 6(1-2), 53-68. https://doi.org/10.15388/Relig.2009.1.2776