Vidauskytė L. Religious Experience: Hierophany or Hierophony. Religija ir kultūra, v. 10, p. 105-113, 1 Jan. 2012.