Šerpytytė R. NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS. Religija ir kultūra, v. 6, n. 1-2, p. 53-68, 1 Jan. 2009.