Duoblienė L. KRITINĖ TARPTIKYBINĖ PEDAGOGIKA: PRO IR CONTRA. Religija ir kultūra, v. 5, n. 1, p. 98-108, 1 Jan. 2008.