Šerpytytė R. (2009) “NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS”, Religija ir kultūra, 6(1-2), pp. 53-68. doi: 10.15388/Relig.2009.1.2776.