[1]
Šerpytytė R., “NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS”, RAC, vol. 6, no. 1-2, pp. 53-68, Jan. 2009.