Duoblienė L. “KRITINĖ TARPTIKYBINĖ PEDAGOGIKA: PRO IR CONTRA”. Religija Ir kultūra, Vol. 5, no. 1, Jan. 2008, pp. 98-108, doi:10.15388/Relig.2008.1.2788.