John R. Taylor. Language in the Mind. Part I. / Kalba mąstyme. I dalis
Theory and practice of translation
Živilė Nemickienė
-
Published 2014-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.19
PDF

Keywords

none

How to Cite

Nemickienė Živilė (2014) “John R. Taylor. Language in the Mind. Part I. / Kalba mąstyme. I dalis”, Respectus Philologicus, 25(30), pp. 244-253. doi: 10.15388/RESPECTUS.2014.25.30.19.

Abstract

Šiame skyriuje kalbama apie dialektinį E (= išorinės) ir I (= vidinės) kalbos ryšį. Viena vertus, E-kalba yra individualių I-kalbos vartotojų produktas; tačiau tuo pat metu I-kalba yra individualių vartotojų poveikio E-kalbai produktas. Esant tokiam santykiui, svarstoma, ar tam tìkros E-kalbõs funkcijos turi būti įtrauktos į I-kalbą ir sudaryti jos esminę dalį: įvairių kalbos vienetų atvejų dažnumas, jų kolokacijos ir sutampantys atvejų dažnumo modeliai, jų konteksto išsidėstymas ir idiomatinių bei stereotipinių posakių paplitimas. Metafora „mentalinis tekstynas“ traktuotina kaip esmės apibūdinimas, tai, ko išmoko kokios nors kalbos kalbėtojai ir ką jie gauna kalbinės veiklos metu. Ši traktuotė yra priešpastatoma tai, kuri galimai yra laikoma vyraujančiu I-kalbos požiūriu, t. y. reikalauja lingvistines žinias suskaldyti į leksiką ir taisyklių rinkinį, kuria vadovaujantis jungiami leksikos elementai.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy