(1)
Zbróg P. Syntax of the Verbal Predicate in the Expressions Like ‘Pierwszy I Drugi Zawodnik’. RePhi 2015, 28, 143-153.