Ożóg-Winiarska Zofia. 2015. “Karol Brzozowski’s Poem about ‘Our Land’”. Respectus Philologicus 27 (32), 104-14. https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2015.27.32.11.